Σχολή Μονωδίας - Μελοδραματικής


ΜΟΝΩΔΙΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκαταρκτική : 1 χρόνος
Κατωτέρα : 2 χρόνια
Μέση : 2 χρόνια
Ανωτέρα : 3-4 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
• ΑΡΜΟΝΙΑ Γ'
• ΣΟΛΦΕΖ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
• ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
• ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
• ΧΟΡΩΔΙΑ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
• ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

 


ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 έτη