Εγγραφές

Το σχολικό έτος διαρκεί από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Ιουνίου.
Εγγραφές στο Ωδείο γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους . Συγκεκριμένα:

  • Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου, ισχύουν για το Α΄ εξάμηνο.
  • Εγγραφές από 21η Οκτωβρίου έως 5 Φεβρουαρίου, ισχύουν για το Β’ εξάμηνο.
  • Εγγραφές από 5η Φεβρουαρίου και μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς αφορούν στους «υπό  κατάταξη» σπουδαστές.

Δικαίωμα εγγραφής στο Ωδείο έχουν όσοι αγαπούν τη μουσική και επιθυμούν τη σωστή εκμάθησή της, ανεξάρτητα από την ηλικία